Created by Słoneccy.pl

Jeżeli nie jesteście Państwo zdecydowani na postępowanie sądowe, a problem, z którym przyszło się Państwu zmierzyć wymaga pomocy osoby trzeciej, ponieważ sami nie jesteście w stanie wypracować zadowalającego obie strony stanowiska, najlepszym rozwiązaniem będzie przystąpienie do mediacji.

 

Sąd, w ramach postępowania sądowego, może skierować Państwa sprawę do mediacji, co pozwoli zmniejszyć koszty procesu i zminimalizować stres związany z występowaniem przed Sądem.

 

Mediacje mogą być przeprowadzone również pozasądowo (mediacje umowne), jeszcze przed podjęciem decyzji o wstąpieniu na drogę sądową. Mediacje pozasądowe są odpowiednie również dla osób, które dostrzegają potrzebę przepracowania swoich problemów. Przedmiotem mediacji mogą być również konflikty, które nie nadają się (z różnych przyczyn) do postępowania sądowego.

 

Jako mediator jestem:

  • bezstronna – nie faworyzuje żadnej ze stron;
  • neutralna – staram się nie podsuwać gotowych rozwiązań, raczej pomagam w samodzielnym odnalezieniu przez strony wyjścia z sytuacji konfliktowej;
  • dyskretna – postępowanie mediacyjne jest poufne, a wszelkie informacje przekazane przez strony na spotkaniu są objęte tajemnicą.

 

Najważniejszą zaś cechą mediacji jest jej dobrowolność – co oznacza z jednej strony, że wyrażają Państwo dobrą wolę chcąc polubownie rozwiązać swój problem, z drugiej zaś strony oznacza możliwość odstąpienia od mediacji na każdym jej etapie.

 

Rolą postępowania mediacyjnego jest odnalezienie rozwiązań, które obiektywnie zadowolą każdą ze stron mediacji.

Szkoła Mediacji, lipiec 2019 r., o-media Instytut Komunikacji

Szkoła Mediacji, lipiec 2019 r., o-media Instytut Komunikacji

Pełna pomoc w mediacjach.

Mediacje EMW Strzelce Opolskie

Mediacje

NIESIEMY PROFESJONALNĄ 
I RZETELNĄ POMOC PRAWNĄ.

Umów się na konsultację

Logo Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Mikolas-Woźnica
Logo Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Mikolas-Woźnica