Created by Słoneccy.pl

W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się obsługą prawną osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

W ramach opieki prawnej świadczę m. in. następujące usługi:

  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych, przedsądowych;
  • występowanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi w charakterze pełnomocnika strony postępowania;
  • występowanie w imieniu Klienta przed wszelkimi urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej.

 

Oferuję pomoc prawną głównie z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego (m.in. sprawy o rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie ojcostwa, stwierdzenie zasiedzenie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zapłatę).

 

Nadto świadczę pomoc prawna w toku postępowania wieczystoksięgowego i egzekucyjnego, jak również z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego, karnego oraz prawa pracy.

W czym się specjalizujemy.

Radca Prawny EMW Strzelce Opolskie

Usługi

NIESIEMY PROFESJONALNĄ 
I RZETELNĄ POMOC PRAWNĄ.

Umów się na konsultację

Logo Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Mikolas-Woźnica
Logo Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Mikolas-Woźnica